שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, אורית פרקש הכהן

Diversity & Inclusionשרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, אורית פרקש הכהן

״אני רואה חשיבות גדולה בשילוב אוכלסיות המצויות בתת ייצוג בתעשיית ההייטק כיום – נשים, חרדים, החברה הערבית ושילוב ישראלים מהפריפריה הגאוגרפית של ישראל בתעשייה.

 

חובה עלינו לוודא כי הצלחתו של ההייטק בישראל לא תשמש גורם מפלג בחברה הישראלית, אלא להיפך – הזדמנות לצמצום פערים חברתיים בישראל.

 

עלינו לפעול ולתקן את הכשלים הקיימים כיום לפיהם – בעוד שאחוז הנשים המתחילות שנה א׳ באקדמיה במקצועות ההייטק עלה בעשור האחרון מ23% ל-30%, אין לגידול זה ביטוי מספק בתעשייה, ובשמונה השנים האחרונות, אין גידול של ממש במספר הנשים בהייטק. עלינו לשנות את השיעור הנמוך במיוחד של חרדים ונציגי החברה הערבית,  שמצויים בתחתית הייצוג בענף. לבסוף, עלינו לשנות את המשוואה לפיה הסיכוי של ילד/ה או נער/ה ישראליים להשתלב בתעשיית ההייטק הישראלית נמוך משמעותית אם גדל בפריפריה.״

אורית פרקש הכהן, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה,
אורית פרקש הכהן, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה,