Government Support

Diversity & InclusionGovernment Support
תעסוקת-אוכלוסיות

מינהל תעסוקת אוכלוסיות אחראי על הגדלת שיעור ואיכות התעסוקה של אוכלוסיות הגיוון, בהתאם ליעדי התעסוקה לשנת 2030 שנקבעו על-ידי ממשלת ישראל.

לצורך כך, המינהל מפעיל ומפתח תכניות ופעילויות חדשניות, בדגש על תעסוקה איכותית ועל גיוון מועסקים בענפים עם פריון גבוה הנותנות מענה לצרכי שוק העבודה בישראל.

קול קורא

קול קורא לשילוב החברה הערבית בהייטק

20 מיליון ש”ח יוענקו לגופים מהחברה הערבית שיפתחו תכניות הכשרה והשמה חדשניות להייטק

קול קורא לרישום לנבחרת גיוון ההייטק, תעסוקה שווה

עושה לכם טוב להעניק לאחרים מהידע המקצועי ומהמומחיות שלכם? רוצים לסייע לאנשים מוכשרים בדריסת הרגל הראשונה שלהם בעולם ההייטק?

תוכניות ממשלתיות לשילוב אוכלוסיות בהייטק

פורסטק

פורסטק היא תוכנית ממשלתית מסובסדת. מטרת העל של התכנית היא שילוב בעבודה בתעשייה עתירת ידע של סטודנטים, אקדמאים או הנדסאים מאוכלוסיית החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית, אשר למדו או לומדים מקצועות טכנולוגיים.

המיזם הלאומי לשילוב חרדים בהייטק

המיזם הלאומי לשילוב חרדים בהיי-טק הוא שותפות בין זרוע העבודה במשרד הכלכלה, הקואליציה לתעסוקת חרדים והג’וינט, במטרה לפעול להגברת שילוב וקידום תעסוקתי של הציבור החרדי בענף ההיי-טק בישראל.
על ידי פיתוח, יישום והטמעת ארגז כלים איכותי ובר-הרחבה, התכנית צפויה להגדיל את היצע כוח האדם המיומן לתעשיית ההיי-טק וגיוונו ובד ובד לתרום לקידום יעדי “תעסוקה איכותית” לחברה החרדית.

תכנית הזנקים

תכנית במיזם משותף של קרן ידידות טורונטו וזרוע העבודה, שמטרתה שילוב החברה החרדית בתעשיית ההיי-טק, תוך יצירת קבוצת איכות מובילה של חרדים בוגרי אקדמיה במקצועות היי-טק ממוסדות לימוד יוקרתיים (50% לפחות באוניברסיטאות), המשתלבים במשרות איכותיות בחברות מובילות, לצד העלאת המודעות בקרב מעסיקים בתחום, לאפשרויות הגלומות בתעסוקת חרדים.

תוכנית ‘תעסוקה שווה’ 

תוכנית ממשלתית המאגדת את כל פתרונות התעסוקה לאנשים עם מוגבלות ולמעסיקים, תחת קורת גג אחת

שירותים, שוברים, מענקים

הגשת בקשה לכלי סיוע “שוברים למעסיקים”

שירות זה מאפשר למעסיקים להגיש בקשה לכלי סיוע “שוברים למעסיקים” לעידוד העסקת דורשי עבודה, הנכללים תחת אוכלוסיות היעד, המפורטים בנוהל “שוברים למעסיקים” וקבלת מענק כספי בגין קליטת עובדים חדשים העונים לתנאים המפורטים בנוהל “שוברים למעסיקים”, לאורך תקופת ההעסקה הראשונית.

בקשה להשתתפות המדינה במימון התאמות במקום העבודה, לעובדים עם מוגבלות

שירות זה מאפשר למעסיקים של עובדים עם מוגבלות, להגיש בקשה להשתתפות המדינה במימון עלויות של התאמות שביצעו עבור עובדים אלו, בשל הצרכים הנובעים מהמוגבלות.

בקשה לקביעת שכר מינימום מותאם, לעובדים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת

שירות זה מאפשר לאנשים עם מוגבלות, בעלי יכולת עבודה מופחתת בתפקיד שהם מבצעים או אמורים לבצע במקום העבודה, להגיש בקשה לקביעת שכר עבודה המותאם ליכולת עבודתם בפועל.

הגשת בקשה – מענקי חדשנות בתעסוקה

מנגנון ממשלתי חדש להצמחת מיזמים לקידום התעסוקה בישראל.

פרסומים

מדריכים ומידע

גיוון תעסוקתי

 29.06.2020 – מדריך
מידע אודות העסקה רב-גונית.

מידע למעסיקים

 29.06.2020 – מידע
תכניות סיוע עבור גיוס עובדים מאוכלוסיות ייחודיות.

קשרי מעסיקים לקידום תעסוקה בחברה הערבית

19.08.2021 – מידע
פיתוח קשרים עם מעסיקים מהווה חוליה מכרעת בביסוס מרכזי ההכוון כתשתית תעסוקתית מקומית.

חדשות

עידוד העסקה מגוונת 

02/10/22

מינהל תעסוקת אוכלוסיות בשיתוף הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה מעדכן את כלי הסיוע למעסיקים לעידוד העסקה מגוונת לשנת .2022

מינהל תעסוקת אוכלוסיות קיים לראשונה כנס ארצי בהשתתפות תכניות התעסוקה מכל רחבי הארץ

19.09.2022

הכנס עסק בסוגיות מהותיות בנושא תעסוקה: איכות התעסוקה, רמת השכר, כישורים ומיומנויות ככלי למוביליות חברתית.

הושק מחקר השוואה בינלאומי בנושא העסקה מגוונת ומכלילה

18.08.2022

המחקר מבצע מיפוי בינלאומי לאיתור ושרטוט מענים הקיימים בעולם למעסיקים בתחום הגיוון וההכללה.

2023-2022 לוח שנה מגוון