News
Diversity & InclusionNewsהאם בהיי־טק עושים מספיק כדי לשלב נשים?

האם בהיי־טק עושים מספיק כדי לשלב נשים?

May. 24, 2022

 source: The marker

נתנאל גאמס

נשים בהייטק, אילוסטרציה(צילום: Shutterstock)
נשים בהייטק, אילוסטרציה(צילום: Shutterstock)

שליש בלבד מכלל העובדים בענף ההיי־טק בישראל הן נשים, וחלקן בתפקידים טכנולוגיים דל אף יותר –  מהם החסמים המרכזיים שמובילים לכך — ומה עושות החברות כדי להתגבר עליהם?

“כל אישה שעבדה בחברה טכנולוגית יודעת מה המשמעות של להיות לבד רק עם גברים בחדר — זה לא נעים. כשיש יותר נשים בחדר הן מרגישות יותר בנוח להתבטא, ולא נאלצות לשנות את אופן ההתנהלות שלהן כדי להתאים את עצמן לרוב הגברי” — כך אומרת מיטל (שם בדוי), שעבדה בעשור האחרון בתפקידים טכנולוגיים בשורה של חברות.

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ”ס), נשים היו פחות משליש מכלל השכירים בענף ההיי־טק הישראלי ב–2021. מסקר שערך האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות  (IATI), שבוצע בתחילת מאי, עלה שחלקן של הנשים בתפקידים הטכנולוגיים בענף נמוך מהייצוג שלהן בכלל התפקידים — ומסתכם ב–26% בלבד.

כל הכתבה