Podcasts
Diversity & InclusionPodcastsאיך קולטים עובדים עם מוגבלות – מורית רוזן ואביטל ינובסקי

איך קולטים עובדים עם מוגבלות – מורית רוזן ואביטל ינובסקי

source: morit.co.il

דנו בשאלות כמו: האם צריך להעסיק עובדים עם מוגבלויות? למה זה כדאי? איך מראיינים מועמדים עם מוגבלויות? מה מותר לשאול בראיון? איך יודעים שמי שאנחנו פוגשים הם א.נשים עם מוגבלויות? ומה אנחנו צריכים לעשות אחרת?
אביטל ינובסקי, מגוונת את ההייטק הישראלי. מעל עשור מלווה אנשים מוכשרים עם חסמים, אתגרים, מגבלות ומוגבלויות למציאת התפקיד שלהם בהייטק וטכנולוגיה ומלווה חברות וארגונים – מייעצת איך לקלוט את כולם, גם את אלה שיותר קשה להם להתקבל ויהיו עובדים מצויינים