Podcasts
Diversity & InclusionPodcastsתנו לעבוד

תנו לעבוד

פרקים מלאים

תשעה אנשים בעלי שונות נוירולוגית וקוגניטיבית, אשר נחושים לקבל הזדמנות להשתלב במקום עבודה, יוצאים לתהליך יוצא דופן במטרה לעשות צעד משמעותי אל עבר שילובם בחברה