Testimonials
Diversity & InclusionTestimonialsמנכ”ל רשות החדשנות דרור בין

מנכ”ל רשות החדשנות דרור בין

מנכ”ל רשות החדשנות דרור בין

בעוד ההייטק הישראלי צומח בקצב חסר תקדים, מהווה המחסור בהון האנושי את אחד מאתגרי  הצמיחה המשמעותיים ביותר העומדים בפני התעשייה

אחד הפתרונות להתמודדות עם אתגר המחסור הינו גיוון האוכלוסיות המועסקות בהייטק ומיצוי  הפוטנציאל הקיים בקרב אוכלוסיות הנמצאות כרגע בתת -ייצוג בתעשייה עתירת הידע.

בדו”ח ההון האנושי של רשות החדשנות  ו-SNC לשנת 2020, עולה כי ישנן אוכלוסיות בחברה  הישראלית שאינן מיוצגות בתעשיית ההייטק בהתאם לשיעורן באוכלוסייה –  נשים מהוות רק כ -28%מהעובדים בהייטק בעוד שיעורן באוכלוסייה עומד על כ-%50. שכירים מהחברה הערבית מהווים כ 2.3%  מהשכירים בהייטק בעוד שיעורם באוכלוסייה עומד על כ-%21. בדומה לכך, שכירים

מהחברה החרדית מהווים כ- 3.3% מהשכירים בהייטק בעוד שיעורם באוכלוסייה עומד על כ-13%.

ההשלכות  של מצב זה ברורות:  אוכלוסיות  אלו אינן  משתלבות  בתפקיד ים טכנולוגיים  ועסקיים בהייטק,

וההפסד למשק כפול: הצורך בתעשיית ההייטק בעובדים בעל י יכולות ו ידע עשיר נותר  ואף מחריף   ומישרות רבות מאוישות  בחו”ל(  מחד, ומאידך עובדים פוטנציאליים מאוכלוסיות שלמות נותרים מחוץ

לעולם ההייטק והפוטנציאל הכלכלי הגלום בו וכנגזרת היכולת שלהם למוביליות חברתית ושיוון  הזדמנויות  קטן.

רשות החדשנות רואה חשיבות גבוהה בגיוון תעסוקתי ובשילובם של אוכלוסיות בתת ייצוג בתעשיית  ההייטק לא רק כאמצעי להתמודדות עם המחסור בהון האנושי אלא גם בשל החשיבות  שבצמצום  פערים חברתיים וכן ומתן הזדמנות שווה לכלל האוכלוסיות והמגזרים בחברה הישראלית.

בארבע השנים האחרונות  הרשות מממנת תוכניות הכשרה והשמה מגוונות שמסייעות לגיוון תעסוקתי  בתעשייה בתקציב כולל של כ -45 מיליו ן ש”ח שמיועד  עבור  אוכלוסיות  בעלות פוטנציאל  המיוצגות  בחסר בתעשייה וכן  עתידה  להשיק  תכנית כוללת לקידום ההייטק והחדשנות בחברה הערבית  שתסייע  בבנייה וחיזוק אקוסיסטם של חדשנות, עידוד הנבטת מיזמים טכנולוגיים חדשים בדגש על  יישובים ערביים באזורי פריפריה ועל קידום חדשנות בקרב החברה הערבית

תוכניות  אלו  ונוספות  עתידות  להניב  עשרות  אלפי בוגרי הכשרות  והסבות  אשר  עתידים  להשתלב   במגוון תפקידים בתעשיית ההייטק  לטובתם האישית ולטובת המשק הישראלי.