Testimonials
Diversity & InclusionTestimonialsסגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה יובל אדמון

סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה יובל אדמון

סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה יובל אדמון

ההיי-טק הוא קטר הצמיחה החד-משמעי של המשק הישראלי, ובשביל להבטיח שקטר זה ימשיך לנסוע בכל המהירות, אנחנו חייבים לוודא שיש לו את ההון האנושי הרלוונטי. על מנת למצות את מלוא פוטנציאל ההון האנושי הישראל, שנמצא בכל קבוצות האוכלוסייה ובכל חלקי הארץ, כולנו, ממשלה, תעשייה ומגזר שלישי, צריכים להתגייס יחד להכשיר, לאתר, לגייס ולפתח כמה שיותר אנשים, עם דגש על אלה שכיום בתת-ייצוג בהיי-טק: ערבים, חרדים, יוצאי אתיופיה, נשים ותושבי הפריפריה. המאמץ הזה גם מחייב נוכחות פיזית מחוץ לגוש דן. אם ההיי-טק רוצה להגיע לאוכלוסיה הערבית בצפון, הוא חייב לשבת גם בחיפה ובגליל. אם הוא רוצה להגיע לאוכלוסיה החרדית והערבית בירושלים, הוא חייב לשבת בה, ואם הוא רוצה להגיע לבדווים בנגב, הוא חייב לרדת גם לבאר שבע. רק כשהיי-טק ייצא מהגבולות של גוש דן, אנחנו נצליח למצות את מלוא הפוטנציאל

רעיון זה מנחה ומוביל את זרוע העבודה שבמשרד הכלכלה והתעשייה. מינהל תעסוקת אוכלוסיות בזרוע העבודה פועל להגדלת שיעור ואיכות התעסוקה של אוכלוסיות מגוונות במדינת ישראל- האוכלוסייה החרדית, הערבית, אנשים עם מוגבלות, יוצאי אתיופיה, מבוגרים ועוד. השאיפה היא לקדם את שילוב האוכלוסיות בשוק העבודה ולדאוג לקידומן על ידי שימוש בכלים מותאמים לצרכיהם ולאורח חייהם, לצד בחינת השינויים הקיימים בשוק העבודה והמיומנויות הנדרשות. בראייה ארוכת טווח, כאשר רואים את ההתפתחות הדמוגרפית במציאות המשתנה, עולה שהצורך לקדם את השתלבותן של אוכלוסיות בעולם התעסוקה, במדינה השואפת לקיים כלכלה חזקה ולהוביל בחדשנות, קדמה ותעשייה מתפתחת.

המשימה הלאומית לגיוון בתעסוקה היא אינה נחלתה של הממשלה בלבד, אלא תוצר מתבקש של שילוב זרועות עם המגזר העסקי, ההסתדרות והמגזר השלישי אך גם, כמובן, כל אחת ואחד מאיתנו. רק מאמץ משותף, יאפשר הסרת חסמים ומיצוי הפוטנציאל האנושי במדינת ישראל.