השרה לשוויון חברתי מירב כהן

משרדנו אנו עומלים רבות על מנת מצד אחד לוודא שאכן יהיה ייצוג הולם במשרדים ממשלתיים לנשים בתפקידים בכירים ולייצוג של מיעוטים בחברה כגון חרדים, ערבים, יוצאי העדה האתיופיות וכדומה. בנוסף, כמובן שישנה חשיבות רבה גם להכללתם של אזרחים ותיקים, בעלי צרכים מיוחדים וכו’, על מנת לאפשר להם להיות חלק יצרני ומעורב בחברה, ולמנוע תופעות מצערות…

Elementor #1894

משרדנו אנו עומלים רבות על מנת מצד אחד לוודא שאכן יהיה ייצוג הולם במשרדים ממשלתיים לנשים בתפקידים בכירים ולייצוג של מיעוטים בחברה כגון חרדים, ערבים, יוצאי העדה האתיופיות וכדומה. בנוסף, כמובן שישנה חשיבות רבה גם להכללתם של אזרחים ותיקים, בעלי צרכים מיוחדים וכו’, על מנת לאפשר להם להיות חלק יצרני ומעורב בחברה, ולמנוע תופעות מצערות…